Általános üzleti feltételek

1. Alapfogalmak

A webáruház üzemeltetője: 

PyroCollection, Slovakia s.r.o.,
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Szlovákia 

IČO/Regisztrációs szám: 45427691, DIČ/Adószám: 2022986900, IČ DPH: SK2022986900

regisztrálva a Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, Prešov, Ágazat: Sro, Bejegyzés száma: 22717/P

IBAN/Számlaszám: SK0883300000002401626732

Az Ügyfél olyan személy, vagy társaság, aki a https://www.fx-konfetti.hu oldalon szolgáltatást vagy terméket rendelt, és kifizette azt. Az ügyfél a megrendelésében, illetve regisztrációja során pontosan, és a valóságnak megfelelően köteles megadni szállítási címét, továbbá egyéb adatait. A megrendelés az ügyféltől utasításnak minősül az eladó részére arra vonatkozóan, hogy teljesítse a megrendelt áru kézbesítését. A megrendelés annak leadása után kötelező érvényűvé válik. A megrendelés leadásának pillanatában az eladó számítógépes rendszere automatikus e-mailt küld a felhasználónak, melyben visszaigazolja megrendelése beérkezését. Az e-mailben, a vásárolt termékek megnevezése, valamint a teljes megrendelés vételára szerepel.

Az általános üzleti feltételeket elfogadva, a vevő nyilatkozik arról, hogy az F1 kategóriába tartozó termék megrendelése esetén 15 évnél idősebb, az F2 kategória megrendelése esetén 18 évnél idősebb, és az F3 kategóriába tartozó termékek megrendelése esetén betöltötte a 21 életévét. Ezen feltételek nem betartása a megrendelés törlését vonja maga után.

 

2. Árak

Az oldalon szereplő összes ár ÁFA/DPH-val növelt. A vásárlás végösszege a megrendelést visszaigazoló e-mailben szerepel. 

 

3. Kézbesítési feltételek

A megrendelt árut a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől számított 4 munkanapon belül teljesíti az eladó.  A legtöbb esetben a megrendelés 48 órán belül kiszállításra kerül. A megrendelt termékeket a cég saját autóival szállítja ki, illetve alkalmanként csomagküldő szolgálat igénybevételével. Az eladó a megrendelés végösszegéhez szállítási és csomagolási költséget számol fel, melynek összege 2350.00 HUF. Amennyiben megrendelését több csomagban kell szállítani, az a fentnevezett összegen nem változtat. Az eladó nem vállal felelősséget a szállítási cég által okozott szállítási késedelméért és a szállítmányozó által okozott kárért.

 

4. Fizetési feltételek

Utánvét: A fizetendő összeget a csomag átvételekor fizeti meg a megrendelő. Az utánvétes szolgáltatás feláras, melynek összege 160.00 HUF.

Banki átutalás: A fizetendő összeget előre banki átutalással rendezi a felhasználó. Az üzemeltető Bankjának neve: SK0883300000002401626732 (forintban). Banki átutalás esetén, a megrendelés csak azután kerül kézbesítésre, ha az üzemeltető számláján jóváírásra került a teljes vételár. 

 

5. Az eladó joga és kötelessége

Az eladó köteles a rá nézve kötelező érvényű megrendelést teljesíteni és kézbesíteni a megrendelő által megadott címre, a kézbesítési feltételek rovatban megadott határidőn belül. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiség a megrendelt termékből, úgy törölje a megrendelés egy részét, vagy a teljes egészet. Ilyen esetben az eladó haladéktalanul köteles értesíteni a vevőt a megrendelés törléséről, annak e-mailcímére küldött levélben, vagy telefonon. Amennyiben a vevő már előre kifizette a teljes vételárat, vagy annak egy részét, úgy az általa kifizetett összeg haladéktalanul visszautalásra kerül részére. Minden termék csomagolásán használati útmutató található, illetve a megrendelést visszaigazoló e-mailben szintén szerepelnek a használatra vonatkozó utasítások, figyelmeztetések. Bármilyen kérdése van a használattal kapcsolatban, szívesen válaszolunk rá a  +421 911 958 567 telefonszámon.

6. A vevő joga és kötelezettségei, a felhasználó informálása a szerződéstől való elállás jogáról

A vevő köteles a megrendelő adatlapon az eladó által kötelezőként megjelölt részeket adataival kitölteni. A vevő köteles a megrendelt árut átvenni, és a teljes vételárat megfizetni, mely a visszaigazoló e-mailben került kiközlésre, a megrendelés teljesítése előtt. A vevő köteles átnézni a kézbesített megrendelést, továbbá késedelem nélkül informálni az eladót az esetlegesen talált hibákról. Reklamáció esetén az eladó reklamációs szabályzatában foglaltakhoz tartja magát. A 2014/102 törvény 7 § 1 bekezdése értelmében, a felhasználó jogában áll a távolsági eszközökön kötött szerződéstől, illetve nem az eladó telephelyei egyikén megkötött szerződéstől bármilyen ok megadása nélkül, a megrendelés átvételétől számított 14 naptári napig elállni. Szerződéstől való elállás esetén a felek kötelesek visszaállítani a szerződéskötés előtti állapotot.  A felhasználó köteles a szerződéstől való elállás esetén az erre fenntartott nyomtatványban minden kötelező adatot megadni. A szerződéstől való elállás indok megadása nélkül nem lehetséges, főként abban az esetben, ha az áru hibásan érkezik vissza az eladóhoz.

A szerződéstől való elállás formanyomtatványa

 

7. A megrendelés átvételének indokolatlan elmulasztása

Az a csomag, amelyiket a szállító visszajuttat az eladónak azzal, hogy azt a vevő nem vette át az erre fenttartott határidőn belül, illetve visszautasította annak átvételét, automatikusan olyan csomagnak minősül, melynek átvétele indokolatlan okok miatt nem valósult meg. Az ilyen esetben a nem átvett csomag szállításához kapcsolódó költségek kizárólag a megrendelőt terhelik, melyről az eladó számlát állít ki részére. 

 

8. Reklamációs feltételek

Amennyiben az átvételt követően a vevő hibát észlel annak állapotában, azt bárminemű késedelem nélkül köteles jelezni az eladónak. A reklamációhoz csatolnia kell:

- a reklamált terméket,

- az eladást igazoló dokumentum másolatát (számla),

- a hiba rövid leírását.

Az eladó a reklamáció beadásától számított 3 napon belül elbírálja a benyújtott reklamációt, annak eredményéről a vevőt e-mailben értesíti, amennyiben nem egyeztek meg a vevővel egyéb értesítési formáról.

 

Nem lehet jogosnak ítélni a reklamációt, amennyiben a termék hibája a következő okok miatt keletkezett:

- szakszerűtlen használat,

- mechanikai meghibásodás vagy elhasználódás,

- elemi csapások,

- egyéb külső behatások.

Abban az esetben, ha a reklamáció jogosnak minősül, az eladó azonnal, vagy a reklamáció benyújtásától számított legkésőbb 20 naptári napon belül kicseréli a hibás árut, vagy a vevőnek visszaadja a vételárat. 

Amennyiben a felhasználó nem elégedett reklamációja kezelésével, vagy úgy érzi, hogy az eladó megsértette őt jogai gyakorlásában, úgy a 2015/391 számú törvény 12 § -a és annak további átiratai értelmében jogában áll vitás ügyek alternatív rendezésére irányuló kérelemmel élni az arra kijelölt hivatalnál.

 

A vitás ügyek alternatív rendezésére kijelölt hivatal:

1. Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző Hivatal, melyet a fentnevezett esetben a SOI központi felügyelet címén lehet elérni, Nemzetközi kapcsolatok részleg ARS, Prievozská 32, postafiók 29, 827 99 Bratislava, vagy az ars@soi.sk, és adr@soi.sk, e-mail címek egyikén, vagy

2. egyéb, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján szereplő, megbízott jogi személy (a megbízott személyek listája megtalálható a http://www.mhsr.sk/list az alternatív fogyasztói vitarendezésről / 146987). A fogyasztó (ügyfél) jogában áll megválasztani, hogy a következő alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul panaszával.

3. A fogyasztó kérelmének benyújtására használhatja az online alternatív vitarendezési platformot, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html címen. További információ az alternatív vitarendezésről a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal honlapján található: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Javaslat vitás ügyek alternatív megoldásának indítására

 

9. Záró rendelkezések


Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén módosítsa ezeket a feltételeket.